Địa chỉ: Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Nhân sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988843199
  • Email:
   mamnontuonggiang2@gmail.com