Địa chỉ: Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Tương Giang 2

Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh